Servis a údržba

Aby dosahovali ultrazvukové čističky, vane a priemyselné linky maximálny čistiaci účinok, poskytujeme im pravidelné servisné prehliadky. Vďaka nim sa dá predísť neželanej poruche či kompletnej odstávke zariadenia, ktorá môže ohroziť ďalšie procesy vo firme. Súčasťou servisnej prehliadky sú odporúčania na výmenu opotrebovaných dielov spolu s protokolom o výkonnosti ultrazvukových žiaričov. Servisné služby poskytujeme aj pre ultrazvukové zariadenia iných výrobcov.

Servis ultrazvukových čističiek zahŕňa:

  • Pravidelné prehliadky zariadení
  • Vylepšenie starších čističiek
  • Výmenu ultrazvukových generátorov a žiaričov
  • Optimalizáciu ultrazvukových zariadení
  • Meranie účinnosti ultrazvuku v kvapaline
  • Návrh a realizáciu filtračných okruhov