Meranie kvality odmastenia

Nedosahuje vaša ultrazvuková čistička takú kvalitu čistenia, akú by ste potrebovali? Jej účinky vám zmeriame objektívne a jednoducho. Znečistenie čistiaceho prípravku vyvoláme kontaminantom, odmeriame ho elektronickým analyzátorom a vyhodnotíme špeciálnym softvérom. Vašu ultrazvukovú čističku nastavíme podľa zistených hodnôt a odporučíme vám aj vhodnú technológiu odmastenia. Meranie je vhodné pre oceľ a hliník, no čiastočne sa ním dá zistiť aj účinnosť odmastenia mosadze a niektorých plastov.

Čo vám služba prinesie:

  • Informácie o aktuálnej kvalite odmastenia
  • Možnosť merania nanesenej vrstvy oleja pri konzervácii
  • Informácie o účinnosti prostriedkov na odmastenie
  • Nastavenie ideálneho času a teploty čistenia
  • Údaje pre výber vhodnej technológie odmasťovania

Výhody merania analyzátorom:

  • Detekcia do 5 sekúnd
  • Meranie v reálnom čase pohybom po materiáli
  • Objektívna metóda merania
  • Presnejšie ako test povrchového napätia s atramentom a fixkami
  • Digitálny obrazový výstup