Technologický postup

Zistíme nedostatky vašej súčasnej čistiacej technológie a navrhneme vám nový postup. Poradíme vám tiež pri výbere ultrazvukového zariadenia, prípadne vám ho vyrobíme na mieru. Zabezpečujeme tiež odborné poradenstvo, pravidelnú údržbu a servis.

Analýza problému

Analýza problému, návšteva priamo u zákazníka a návrh optimálnych riešení pre potreby čistenia

Pre správne nastavenie čistiacej technológie je potrebné vykonať podrobnú analýzu. Naši špecialisti túto analýzu vykonajú priamo u Vás vo firme, kde sa najskôr prehodnotí aktuálny technologický proces čistenia a prípadné nedostatky s kvalitou. Následne pristupujeme k skúšobnému čisteniu vybraných dielov u nás v laboratóriu, na základe ktorého sa stanoví správny technologický postup.

Skúšobné čistenie

Skúšobné čistenie, predstavenie účinku čistenia a technologického postupu priamo na zakázníckych dieloch

Skúšobné čistenie prebieha v našom laboratóriu, kde si zákazník vie overiť účinnosť čistenia na jeho vlastných dieloch ktoré nám zašle. Výstupom skúšok je protokol s technologickým postupom, na základe ktorého garantujeme požadovanú kvalitu čistoty. Na základe laboratórnych testov sa následne pristupuje ku špecifikácii technologických parametrov čistenia.

Technologické parametre

Technické parametre, nastavenie optimálnych technologických parametrov čistenia

Po úspešnej skúške naši laboranti stanovia kompletné technologické požiadavky na čistenie. Stanovenie vhodných prípravkov, koncentrácií, teplôt a požadovaných časov. Na základe týchto postupov je možné splniť požadovanú kvalitu čistenie priamo vo výrobe.

Voľba čistiaceho prípravku

Voľba čistiaceho prípravku, ponuka ekologických čistiacich prostriedkov na vodnej báze

Základom správneho čistenia je vhodný čistiaci prípravok. Výhodou ultrazvuvej technológie je, že efektívne pracuje s biologicky odbúrateľnými prípravkami a tým sa docieli úplne ekologický proces. V prípade že nemáte vhodný prípravok pre vašu technológiu, vieme poskytnúť kompletnú dodávku čistiacich prípravkov ako aj servis.

Návrh a výroba zariadenia

Návrh a výroba zariadenia zariadenie je možné vybrať zo štandardných produktov alebo navrhnúť individuálne podľa špecifických požiadaviek

Po stanovení správneho technologického postupu čistenia nasleduje technické riešenie čistiaceho zariadenia. Zákazník má na výber zo štandardných produktov ak to navrhnutá technológia čistenia umožňuje. V prípade že nie, náš tým konštruktérov navrhne odpovedajúce zariadenie a po odsúhlasení zákazníkom zariadenie vyrobíme. Všetky zariadenia spĺňajú najvyššie požadované štandardy.

Meranie kvality odmastenia

Meranie kvality odmastenia a meranie kvality čistiaceho procesu na výrobkoch pomocou špeciálneho analyzátora

Pomocou špeciálneho analyzátora na kontrolu kvality odmastenia zistíme na koľko percent je účinná Vaša aktuálna technológia. Meranie kvality odmastenia poskytujeme bezplatne v rámci skúšobného čistenia.

Meranie účinku ultrazvuku

Meranie účinku ultrazvuku má výrazný vplyv na kvalitu čistenia, preto poskytujeme meranie účinnosti kavitácie priamo v kvapaline

Na zabezpečenie požadovanej kvality čistenia a odmastenia je potrebné udržiavať účinnosť kavitácie na 100%. Meriame výkon ultrazvuku ako aj efektivitu kavitácie špeciálnym prístrojom. Test kvality kavitácie prebieha priamo v kvapaline. Meranie účinku ultrazvuku poskytujeme v rámci preventivnej údržby a servisu.

Preventívna údržba a servis

Preventívna údržba a servis pravidelnými servisnými prehliadkami zariadení predídete nečakaným poruchám či odstávkam

Na zabezpečenie správneho chodu prevádzok poskytujeme zákazníkom pravidelné servisné kontroly a príslušné merania v rámci 2 ročnej záruky. Okrem toho zabezpečujeme aj servis a upgrade starších zariadení.

Technická podpora

Technická podpora, poradenstvo, optimalizácia a technická podpora počas celej životnosti zariadení

Kvalitu čistenia ovplyvňujú viaceré faktory do čoho spadá aj kvalita a servis čistiacich zariadení. Je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení aby nedošlo k prípadným poškodeniam a nežiadúcim odstávkam v prevádzke. Záručný aj pozáručný servis ako kontrola technického stavu zariadenia, kvalita čistenia a výkon ultrazvuku je vykonávaná počas celej život. V rámci služieb poskytujeme aj odoborné poradenstvo a optimalizáciu čistiaceho procesu.

Neviem si rady

Ak potrebujete poradiť s výberom ultrazvukovej čističky, prosím, napíšte nám.