V odvetví ultrazvuku kmitáme už 24 rokov

Patríme medzi prvých priekopníkov v práci s ultrazvukovým čistením na Slovensku. Na dôslednosti si zakladáme nielen pri čistení, ale aj vo výrobných materiáloch a ich dodávateľoch. Pri návrhoch nových riešení využívame dlhoročné skúsenosti našich členov. Do vývoja vždy pretláčame aj aktuálne trendy z oblasti ultrazvukového čistenia. Po dvadsiatich rokoch sme skúsení a stále moderní.

Vitajte vo svete ultrazvuku, v ktorom má aj neviditeľné vlnenie moc zmeniť váš biznis.

Vízia a misia spoločnosti

Vývojom a inováciami v oblasti ultrazvukových zariadení pre priemyselné použitie chceme prinášať efektívne formy ultrazvukového čistenia. To dokazuje aj náš neustály prínos unikátnych riešení v oblasti čistenia, odmasťovania, separácie a miešania na princípe ultrazvukovej kavitácie.

História spoločnosti

Od zvuku k ultrazvuku

1951
Založenie spoločnosti Tesla vo Vrábľoch

so zameraním na výrobu rozhlasových ústrední, zvukovej techniky a strojárenských zariadení

1972
Výroba ultrazvukových čističiek
a zváračiek

znamenala začiatok éry ultrazvuku vo Vrábľoch

1993
Založenie sesterskej spoločnosti
Švec a spol.

zameranej na strojársku výrobu v areáli Tesla

1994
Založenie spoločnosti NOTUS

prevzatím výrobného portfólia ultrazvukových čističiek Tesla

2003
Založenie sesterskej spoločnosti KOVMECH

so zameraním na výrobu lisovaných dielov

2004
Rozšírenie výrobného portfólia

o veľkokapacitné vane na čistenie rozmerných nástrojov

2006
Výroba automatických ultrazvukových liniek

pre malé a veľkosériové čistenie dielov

2010
Vývoj ultrazvukového generátora NP2000

s digitálnou riadiacou jednotkou

2014
Rekonštrukcia priestorov

vo výrobnej aj administratívnej časti firmy

2017
Redizajn výrobného portfólia

a získanie ceny na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre