Servis a údržba

Servis ultrazvukových čističiek zahŕňa:

  • Pravidelné prehliadky zariadení
  • Vylepšenie starších čističiek
  • Výmenu ultrazvukových generátorov a žiaričov
  • Optimalizáciu ultrazvukových zariadení
  • Meranie účinnosti ultrazvuku v kvapaline
  • Návrh a realizáciu filtračných okruhov