Meranie kvality odmastenia

Čo vám služba prinesie:

  • Informácie o aktuálnej kvalite odmastenia
  • Možnosť merania nanesenej vrstvy oleja pri konzervácii
  • Informácie o účinnosti prostriedkov na odmastenie
  • Nastavenie ideálneho času a teploty čistenia
  • Údaje pre výber vhodnej technológie odmasťovania

Výhody merania analyzátorom:

  • Detekcia do 5 sekúnd
  • Meranie v reálnom čase pohybom po materiáli
  • Objektívna metóda merania
  • Presnejšie ako test povrchového napätia s atramentom a fixkami
  • Digitálny obrazový výstup