V odvetví ultrazvuku kmitáme už 24 rokov

Vízia a misia spoločnosti

História spoločnosti

Od zvuku k ultrazvuku

1951
Založenie spoločnosti Tesla vo Vrábľoch
1972
Výroba ultrazvukových čističiek
a zváračiek
1993
Založenie sesterskej spoločnosti
Švec a spol.
1994
Založenie spoločnosti NOTUS
2003
Založenie sesterskej spoločnosti KOVMECH
2004
Rozšírenie výrobného portfólia
2006
Výroba automatických ultrazvukových liniek
2010
Vývoj ultrazvukového generátora NP2000
2014
Rekonštrukcia priestorov
2017
Redizajn výrobného portfólia