Kontaktné informácie

Ing. Ladislav Patay Obchodný riaditeľ
Mgr. Norbert Maťko Projektový manažér
Peter Kamoncza Manažér predaja
Martin Račko Design
Ing. Tomáš Kicsindi PLC programovanie
Michal Lehocký Sklad a nákup