Čistenie
16.9.2019

Aké výhody má ultrazvuk v čistiacich procesoch?

Pozorne sa pozrime na to ako táto technológia bojuje s nečistotou na dieloch

Čistenie vo väčšine prípadov vyžaduje, aby sa kontaminant vytlačil alebo rozpustil a vyplavil. Mechanický účinok ultrazvukovej energie môže byť nápomocný pri urýchľovaní rozpúšťania aj pri vytesňovaní častíc. Ultrazvuková technológia je rovnako výhodná pri preplachovaní. Zvyšky čistiacich chemikálií sa odstraňujú rýchlo pomocou ultrazvukového oplachovania. Pri odstraňovaní kontaminantu rozpúšťaním je nevyhnutné, aby rozpúšťadlo prišlo do styku s kontaminantom a rozpustil ho. Čistenie nastáva iba na rozhraní medzi čistiacou chémiou a kontaminantom. (obr. 1).

obr.1

Keď čistiaca chémia rozpúšťa kontaminant, na rozhraní medzi čistiacou chémiou a kontaminantom sa vyvíja nasýtená vrstva. Keď k tomu dôjde, čistenie sa zastaví, pretože nasýtená chémia už nemôže napadnúť kontaminant. Čerstvá čistiaca chémia sa nemôže dostať ku kontaminantu. (obr. 2)

obr.2

 

Ultrazvuková kavitácia môže účinne vytlačiť nasýtenú vrstvu, aby umožnili čerstvej čistiacej chémii prísť do kontaktu s kontaminantom, ktorý ešte nebol odstránený. To je zvlášť výhodné, keď sa majú vyčistiť nepravidelné povrchy alebo vnútorné priechody. (obr. 3)

obr.3

 

Povrchové kontaminácie môžu byť zložitejšie, pozostávajúce z rozpustných aj nerozpustných zložiek. Preto účinok ultrazvuku je v týchto prípadoch v podstate rovnaký, pretože mechanické kmitanie pomáha urýchľovať rozpúšťanie rozpustných kontaminantov ale aj vytesňovanie nerozpustných častíc.  
Taktiež je dôležité mať na pamäti, že povrchy, ktoré si vyžadujú čistenie sú zriedka ploché ale zahŕňajú závity, jamky a iné zložité tvary. V týchto prípadoch sa ukázalo, že ultrazvuková technológia je účinnejšia pri zlepšovaní čistenia. Ultrazvuk má schopnosť prenikať a pomáhať pri čistení vnútorných povrchov zložitých častí a čistiaci prostriedok sa dostane aj do otvorov, kde sa bežne nedostaneme.

 

 

Páči sa vám článok?