Čistenie
17.9.2019

Chémia, ako podstatný faktor pri čistení

Výber správnej chemikálie, ktorá sa má používať v ultrazvukovej vani, je dôležitou súčasťou každej úspešnej aplikácie ultrazvukového čistenia.

Mnohé chemické prípravky nie sú vhodné pre ultrazvukové čistenie. Chemická formulácia musí byť prispôsobená čistenému materiálu, aby sa zabránilo poškodeniu materiálu a zabezpečila vhodnosť na odstránenie danej kontaminácie. Musí tiež dobre kavitovať, preto niektoré chemikálie sú vyrobené špeciálne pre použitie v ultrazvukovej vani. Účinnosť čistiacej chemikálie tiež súvisí s teplotou. Aj keď je kavitačný efekt maximalizovaný v čistej vode pri teplote približne 70 °C, optimálne čistenie sa často pozoruje pri vyšších alebo nižších teplotách kvôli účinku, ktorý má teplota na čistiacu chemikáliu. Všeobecne platí, že každá chemikália bude mať najlepšie výsledky pri odporúčanej procesnej teplote bez ohľadu na vplyv teploty na ultrazvuk. Napríklad, aj keď maximálny ultrazvukový účinok sa dosiahne pri 70 °C, väčšina vysoko kaustických čistiacich prostriedkov sa používa pri teplote 80 °C až 87 °C, pretože chemický účinok sa výrazne zvyšuje pridanou teplotu.

 Je laboratórne dokázané, že iné čistiace prostriedky sa rozkladajú a strácajú svoju účinnosť, ak sa používajú pri teplotách vyšších ako 60 °C. Ideálne je používať chemikáliu pri maximálnej odporúčanej teplote, ktorá nepresahuje 87 °C.

Páči sa vám článok?